Stipe Predanić

Zagreb, Hrvatska · +385 99 3136-298 · stipe@predanic.com
Zagreb, Croatia · +385 99 3136-298 · stipe@predanic.com
Stipe Predanić

Programer koji puno priča, spaja sve moguće i nemoguće na računalima i izvan njih, otvoren ali i kritičan. Edukator u duši, vođa po prirodi, trkač, biciklist, radioamater.

I am experienced software developer who talks too much, can connect everything (in computers and in everyday life), open but also critical. Educator in spirit, leader by nature, runner, cyclist, ham radio lover.

A know-it-all/oddball you either love or hate.


Iskustvo

Inženjer za razvoj softvera

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Rad na razvojnim projektima u 4G i 5G mrežama, ponajviše na Ericsson ManyCore Architecture (EMCA).
Prvenstveno korišteni jezici: C, C++, Erlang

Veljača 2017 - Sadašnjost

Asistent / Predavač / Viši predavač

Tehničko veleučilište u Zagrebu

Na Elektrotehničkom odjelu: Asistent do 2010, predavač do 2016, viši predavač do kraja zaposlenja
Održavao nastavu iz područja programiranja (C, C++, PHP), ugradbenih računalnih sustava, bežičnih mreža. Mentorstvo na više od 40 završnih i preko 10 diplomskih radova na studijima elektrotehnike, računarstva i informatike. ISVU koordinator za cijeli TVZ od 2008 do 2010 godine, a za specijalističke studije do 2012.

Svibanj 2006 - Siječanj 2017

Instruktor

Netakademija

Instruktor na tečajevima:

 • Cisco CCNA Instruktor od prosinca 2007
 • PHP instruktor od siječnja 2015,
 • Mikrotik MTCNA instruktor od lipnja 2016

Prosinac 2007 - Siječanj 2017

PHP developer

Tau on-line d.o.o.

Razvoj i održavanje PHP baziranih riješenja unutar Tau on-line d.do.o, prvenstveno www.moj-posao.net (najveći hrvatski portal za poslove), kupiprodaj.net (web oglasnik), rad za klijente

Prosinac 2005 - Travanj 2006

Experience

Software developer

Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, Croatia

Worked on R & D projects in 4G and 5G networks, most of it on Ericsson ManyCore Architecture (EMCA).
Languages primarily used: C, C++, Erlang

February 2017 - Present

Assistent / Lecturer / Senior lecturer

Zagreb University of Applied Sciences, Zagreb, Croatia

On department of electrical engineering: assistent till 2010, lecturer till 2016, senior lecturer afterwards
Held classes in programming, (C, C++, PHP), embedded computing, wireless networks. Mentored over 40 BSc thesis and over 10 MSc thesis on studies electrical engineering, computing and informatics. ISVU coordinator for whole University from 2008 till 2010 godine, and for graduate professional studie till 2012.

May 2006 - January 2017

Instructor

Netakademija, Zagreb, Croatia

Instructor on classes:

 • Cisco CCNA Instructor since December 2007
 • PHP instructor since January 2015,
 • Mikrotik MTCNA instructor since June 2016

December 2007 - January 2017

PHP developer

Tau on-line d.o.o., Zagreb, Croatia

Development and maintanance of PHP based solutions within Tau on-line d.do.o, mostly work on www.moj-posao.net (biggest Croatian job portal), kupiprodaj.net (classifieds), work for clients

December 2005 - April 2006

Education

University of Zagreb

Master's degree at Faculty of Electrical Engineering and Computing
Field: Telecommunications and Informatics
Thesis: Autorisation of WiFi users
September 1998 - May 2005

XV gimnazija


September 1994 - June 1998

Additional courses and certificates

 • CCNA at Netakademija (in 2006)
 • CCNA Instructor at SRCE, Zagreb (in 2007)
 • E-learning academy at SRCE, Zagreb (generation 2006/2007)
 • Mikrotik MTCNA certificate (June 2015)
 • Mikrotik MTCWE certificate (September 2015)
 • Mikrotik ACADEMY TRAINER (October 2015)

Edukacija

Sveučilište u Zagrebu

Diplomirani inženjer na Fakultetu elektrotehnike i računarstva
Smjer: Telekomunikacije i informatika
Tema diplomskog rada: "Autorizacija korisnika bežičnih mreža"
Rujan 1998 - Svibanj 2005

XV gimnazija


Rujan 1994 - Lipanj 1998

Dodatni tečajevi i certifikati

 • CCNA na Netakademiji (u 2006)
 • CCNA Instructor na SRCE-u, Zagreb (u 2007)
 • E-learning academy na SRCE-u, Zagreb (generacija 2006/2007)
 • Mikrotik MTCNA certifikat (Lipanj 2015)
 • Mikrotik MTCWE certifikat (Rujan 2015)
 • Mikrotik ACADEMY TRAINER (Listopad 2015)

Skills

Programming Languages & Tools
 • C, C++, PHP
 • Active use of SQL (SQLite, MySQL)
 • Active use of GIT
 • Work and basic administration of Linux and Windows OS, advanced usage of macOS.
 • Basics grasp of: Erlang, Python, Java

Other skills and abilities
 • Full professional proficiency in English language (last testing in March of 2019 - IELTS overall score of 8.0/ CEFT level C1)
 • Good mentoring and communication skills (mentor to over 50 thesis on University of applied sciences, held classes for over 2000 students in total during that time)
 • Good organisation skills (organised classes and lab exercises for groups of over 100 students per class; organized Balkan ARDF championships in 2015, and was responsible for IT and work at finish at World ARDF championships in 2010).
 • Driving licence (B category)

Vještine

Programski jezici i alati
 • C, C++, PHP
 • Aktivna upotreba SQL (SQLite, MySQL)
 • Aktivna upotreba GIT
 • Rad i osnovna administracija Linux i Windows OS, napredna upotreba macOS.
 • Osnovno razumjevanje i korištenje: Erlang, Python, Java

Druge vještine i sposobnosti
 • Profesionalno korištenje Engleskog jezika u poslu (zadnje testiranje u ožujku 2019 - IELTS overall score of 8.0/ CEFT level C1)
 • Dobre vještine komunikacije i mentoriranja (mentor za preko 50 završnih i diplomskih radova na TVZu, održao nastavu za ukupno preko 2000 studenata u to vrijeme)
 • Dobre organizacijske sposobnosti (organizirao i održavao nastavu i vježbe za za više od 100 studenta po predmetu ; organizirao Balkansko ARG prvenstvo u 2015, i bio odgovoran za IT infrastrukturu te obradu podataka na Svjetskom ARG prvenstvu u 2010.)
 • Vozačka dozvola B kategorije

Interests

Outdoors

Apart from being a software developer, I enjoy most of my time being outdoors. Foremost I am an ARDF runner, I'm the manager for it at Croatian amateur radio association, often a member of Croatian national team, and since 2021 I'm International referee.'
I am also an amateur runner and you can see me often in Maksimir park or on Medvednica mountain. During spring and summer I like to ride my recumbent bikes, usually in the form of long day or multi-day tours.


Dogs

On top of that I like to spend outdoor time with my girlfriend and our two Smooth collie dogs. When I'm in the mood I follow them around with a camera, for a small Pas & mater youtube channel.

Stipe and collie Tintin

Education

My education background left me with a Youtube channel with various topics (embedded, wireless, Web programming), and some pages about embedded programming (like the one, in Croatian, about using mbed platform on STM32 boards, which was originally planned for my work at University).

Other interests

When forced indoors, I like to try out on various embedded ideas (but I'm rarely satesfied with those, one of them is OPORCON), and I like to follow latest computer related development. When relaxing I try to catch up on a number of sci-fi genre movies and television shows I like.

Interesi

U prirodi

Izvan posla programer,a volim provoditi puno vremena u prirodi. Prvenstveno sam ARG-aš, i pri Hrvatskom radoamaterskom savezu sam menadžer za amatersku radiogoniometriju, redovito član hrvatske reprezentacije, a od 2021 međunarodni sudac.
Amaterski se bavim trčanjem, te me možete sresti u Maksimiru ili na Medvednici. U proljeće i ljeto obožavam voziti svoje ležeće bicikle, na jednodnevnim ili višednevnim turama.


Psi

Još jedan razlog za moje bivanje u prirodi je uživanje s djevojkom Ninom i s naša dva kratkodlaka škotska ovčara. Onih dana kad mi nije tlaka trčati kroz grmlje za njima izvadim kameru kako bih posnimio nešto za Pas & mater youtube kanal.

Stipe i kratkodlaki ovčar Tintin

Edukacija

Moj rad u edukacijskom sektoru je još prisutan kroz Youtube kanal s raznim temama (ugradbeni uređaji, bežične mreže, Web programiranje), i s nekim stranicama o ugradbenim uređajim (poput ove o korištenju mbed platforme na STM32 pločicama, koja je bila zamišljena za kolegij na TVZ-u).

Drugi interesi

Kad sam natjeran ostati u kući, volim isprobavati razne ideje u ugradbenim uređajima (rijetko kad sam zadovoljan rezultatom, davnih dana sam bio zadovoljan s OPORCONom), i pokušavam ostati u toku s raznim računalnim temama. U ostatku slobodnog vremena pokušavam uhvatiti zaostatak za mnogim dobrim sci-fi serijama i filmovima, područje koje poglavito volim.