Edukacija

 

Ovdje možete pronaći materijale koje sam izradio za razne tečajeve, nastavu na Tehničkom veleučilištu itd.

Ili kako volim kazati: "Knowledge to the people!"

 

Stoga pogledajte:

  • Nešto o webu - Dinamičke web aplikacije ili PHP predavanja
  • Nešto o bežičnim mrežama
  • Nešto o mikroupravljačima

 

Submenu

Submenu


Last update: February 04, 2021, 19:42