Web

Edukacijske teme iz područja weba:

Možete birati između predavanja koja sam držao na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, a koja su se ticala Dinamičkih web aplikacija, ili možete pogledati dva predavanja s PHP meetupa u Zagrebu, jer volim biti aktivan u zajednici.

Submenu

Submenu


Last update: February 04, 2021, 19:42