Dinamičke web aplikacije

 

Možete pogledati predavanja kao cijelu playlistu na youtubeu.

 

No, radi lakšeg snalaženja složio sam predavanja - video uparen s materijalima, ovdje na stranici.

Ovi su prozorčići mali a kamera je bila dosta osjetljiva na svjetlo, pa se sve skupa dosta loše vidi, preporučljivo je koristiti 2 ekrana - jedan na kojem prikazujete snimku predavanja u potpunom prozoru (fullscreen), a na drugom samu prezentaciju.

 

 

 

<-- ovdje će doći Powerpoint predavanja -->

 

 

<

 

<-- ovdje će doći Powerpoint predavanja -->


Last update: February 04, 2021, 19:42